دانیشتوانی پارێزگای سلێمانی

239767

ژمارەی گشتی دانیشتوان


کەش و هەوا

853 م

بەرزی روی دەریا

747 ملم

نێوەنجی باران بارین

11.78 پلە

نێونجی کەمترین پلە

24 پلە

نێونجی بەرزترین پلە


هەڵکەوتەی جوگرافی

کم٢ 10,452

ڕوبەر


Copyright 2016-2017, All Rights Reserved © Powered by :GDSM